Staňte se partnerem Kardi Ai

Jsme otevřeni inovacím a partnerstvím, které posouvají hranice zdravotní péče. Každý partner je pro nás jedinečný. Vypracujeme společný plán a strategii odpovídající Vašim konkrétním potřebám.

Proč s námi spolupracovat?

Jsme připraveni otevřít nové možnosti spolupráce s různými partnery, včetně nemocnic, zdravotních pojišťoven, poskytovatelů zdravotní péče, specializovaných e-commerce platforem, životních pojišťoven a jiných subjektů.

Nemocnice a poskytovatelé zdravotní péče

Snížení nákladů

Detekce arytmie srdce je díky našemu řešení 5x vyšší než u standardně využívaných přístrojů EKG. (Čím více měříme, tím více se dozvíme.) Právě časný záchyt arytmie srdce přispívá k prevenci srdečního selhání, mrtvice a brzkému nástupu demence, což snižuje náklady spojené s jejich léčbou. Průběžná data z EKG poskytují okamžitou zpětnou vazbu k nastavené léčbě.

Pohodlí pacientů a kvalitnější péče, kterou pacienti ocení.

Naše zařízení k zaznamenávání EKG je snadno ovladatelné, diskrétní a pohodlné k nošení. Chceme zajistit co nejkomfortnější zážitek pro pacienty nemocničních zařízení. Pacienty neomezuje v pohybu ani ve standardních aktivitách, včetně sportu, plavání, sprchování, spánku. Měření EKG je tedy vhodné při téměř jakékoliv aktivitě, přičemž jsou naměřená data bez prodlení poskytována ošetřujícímu lékaři.

Úspora času pro lékaře i pacienty

Lékař má výsledky měření pacienta ihned po jeho ukončení k dispozici v systému pro lékaře, dokáže je vyhodnotit a efektivně nastavit další kroky s pacientem.

Zdravotní a životní pojišťovny

Snížení životního rizika

Díky časné detekci srdečních arytmií je sníženo riziko vzniku situace ohrožující život a s tím spojených nákladů.

Digitalizace zdravotní péče

Pojištěnci vnímají přidanou hodnotu pojišťovny ve formě aktivního zapojení do digitalizace zdravotní péče a využívání moderních technologií ve prospěch zdraví pojištěnce.

Podívejte se na video, kde je naše řešení popsáno přímo jedním ze zakladatelů KARDI AI, předním českým kardiologem prof. MUDr. Tomášem Skálou, Ph.D., FESC.

Chcete vědět o Kardi Ai více?

Přemýšlíte o Kardi Ai pro sebe, pro své blízké nebo do své ordinace? Kontaktujte nás a my Vám rádi zodpovíme vše, co Vás zajímá.

Děkujeme za Váš zájem

V brzké době Vás budeme kontaktovat.