Vyhodnocení EKG hrudního pásu Polar H10 u pacientů se širokým spektrem srdečních onemocnění

Práce hodnotila původní data z hrudního pásu Polar H10. Bylo analyzováno 161 osob (54 hospitalizovaných pacientů, 53 ambulantních a 54 zdravých osob) a celkem 1 153 229 srdečních tepů. Při srovnání EKG křivky z hrudního pásu Polar H10 proti standardnímu 12svodovému EKG lékař spolehlivě určil základní srdeční rytmus u většiny účastníků, tedy u 94,4 % hospitalizovaných osob a 100 % ambulantních pacientů a zdravých kontrol. Lze konstatovat, že EKG záznam z hrudního pásu Polar H10 lze spolehlivě užít v každodenní lékařské praxi pro hodnocení základního srdečního rytmu, detekci fibrilace síní nebo extrasystol.
Interní klinika I – Kardiologie, UP a FN Olomouc, Olomouc
Publikace:

https://actavia.e-coretvasa.cz/en/artkey/cor-202204-0006_feasibility-of-evaluation-of-polar-h10-chest-belt-ecg-in-patients-with-a-broad-range-of-heart-conditions.php

Zpráva:
Interní klinika I – Kardiologie, UP a FN Olomouc, Olomouc
Závěr studie:

EKG záznam z hrudního pásu, pořízený u hospitalizovaných i ambulantních pacientů s různými typy poruch srdečního rytmu, stejně tak jako u zdravých kontrol, lze v každodenní praxi použít pro zhodnocení základního srdečního rytmu, záchyt fibrilace síní i extrasystol, a to při minimálním procentu obtížně hodnotitelných záznamů. Opatrnosti je třeba při interpretaci EKG záznamu u pacientů se stimulovaným rytmem a u pacientů s flutterem síní. Hrudní pás je tak možno použít pro kontinuální EKG monitorování, hodnocení srdečního rytmu i screening fibrilace síní.

Chcete vědět o KARDI AI více?

Přemýšlíte o KARDI AI pro sebe, pro své blízké nebo do své ordinace? Kontaktujte nás a my Vám rádi zodpovíme vše, co Vás zajímá.

Děkujeme za Váš zájem

V brzké době Vás budeme kontaktovat.