Komorové extrasystoly

Mohou se vyskytovat u jinak zcela zdravých osob, kde jsou relativně nezávažným nálezem, ale v některých případech jsou projevem poškození srdečního svalu. Projevují se jako přeskoky srdce, nepravidelný tep, vynechávání úderů, závrať, dušnost aj. Často jsou zjištěny zcela náhodně pouze v rámci EKG záznamu. 

Co jsou to komorové extrasystoly?

Komorové extrasystoly (zkr. KES) vznikají v důsledku předčasné aktivace srdečních komor. Mohou se vyskytovat u jinak zcela zdravých osob, kde jsou relativně nezávažným  nálezem, ale v některých případech jsou projevem poškození srdečního svalu. Projevují se jako přeskoky srdce, nepravidelný tep, vynechávání úderů, závrať, dušnost aj. Často jsou zjištěny zcela náhodně pouze v rámci EKG záznamu. 

Co je příčinou komorových extrasystol?

Komorové extrasystoly mohou vznikat u jinak zdravého srdce v důsledku zvýšené aktivity shluku buněk srdečních komor nebo jsou následkem poškození srdečního svalu – u osob po infarktu myokardu, u vrozených srdečních vad, chlopenních vad, srdečního selhání apod. Častěji se vyskytují u osob s vysokým krevním tlakem.

Jaká jsou rizika komorových extrasystol?

V případě, že se vyskytují u jinak zdravého srdce a není známé genetické onemocnění srdce v rodině, je jejich prognóza všeobecně dobrá, avšak velký počet předčasných komorových stahů může vést u některých predisponovaných osob k rozvoji srdečního selhání. Významné jsou u pacientů s jiným onemocněním srdce, kdy mohou být projevem zhoršené prognózy.

Jaká je léčba komorových extrasystol?

U asymptomatických osob s normální funkcí srdce zpravidla nevyžadují léčbu, ale pouze sledování. V případě rozvoje symptomů se podávají léky – tzv. antiarytmika (např. betablokátory) k jejich utlumení. Snahou je léčit základní onemocnění srdce (chlopenní vada, srdeční selhání apod.), které vede ke vzniku extrasystol. Symptomatické a četné komorové extrasystoly lze efektivně vyřešit i pomocí katetrizační ablace, tedy speciálního výkonu, kdy se v srdci najde ložisko, odkud extrasystoly předčasně vznikají, a to se následně odstraní.

Co mohu dělat, když mi byly zjištěny komorové extrasystoly?

Nález komorových extrasystol je vhodné konzultovat s kardiologem. Ten, na základě objektivních informací (12 svodové EKG, echokardiografie, v některých případech magnetická rezonance srdce), posoudí počet extrasystol, charakter a riziko z nich plynoucí a zda je vhodné zahájit léčbu, nebo pacienta pouze sledovat.

Chcete vědět o KARDI AI více?

Přemýšlíte o KARDI AI pro sebe, pro své blízké nebo do své ordinace? Kontaktujte nás a my Vám rádi zodpovíme vše, co Vás zajímá.

Děkujeme za Váš zájem

V brzké době Vás budeme kontaktovat.