Příklady srdečních poruch

Monitoring srdce má smysl z několika důležitých důvodů, které souvisejí s prevencí, detekcí a léčbou srdečních onemocnění a podporou celkového zdraví srdce.

Fibrilace síní je nejčastější významnou poruchou srdečního rytmu v dospělé populaci. Charakteristickým projevem jsou nepravidelné údery srdce, nepříjemné svírání na hrudi, nevýkonnost či dušnost. Nemalá část osob nemusí pociťovat žádné subjektivní obtíže a arytmie je zachycena zcela náhodně na EKG. ..
Číst více
Nejčastější nezávažná anomálie srdečního rytmu v populaci. Vznikají následkem předčasné aktivace srdečních síní. Může jít o jednotlivé (izolované) nadbytečné přeskoky srdce, které pociťujeme jako vynechávání tepu, nebo o setrvalé nadbytečné přeskoky srdce, které jsou obvykle vnímány jako rychlé pravidelné bušení srdce o frekvenci nad 100/minutu trvající vteřiny až desítky vteřin. Nemalá část osob žádné obtíže nemá a SVES jsou detekovány pouze na EKG záznamu. ..
Číst více
Mohou se vyskytovat u jinak zcela zdravých osob, kde jsou relativně nezávažným nálezem, ale v některých případech jsou projevem poškození srdečního svalu. Projevují se jako přeskoky srdce, nepravidelný tep, vynechávání úderů, závrať, dušnost aj. Často jsou zjištěny zcela náhodně pouze v rámci EKG záznamu. ..
Číst více
Supraventrikulární tachykardie mají až na výjimky celkově nezávažnou prognózu, a to zvláště pokud není známo jiné významné onemocnění srdce. Obtíže a symptomy plynou z vysoké tepové frekvence, která může vzácně vést až ke kolapsovým stavům…
Číst více
Až v 80 % se jedná o tzv. komorové arytmie, což jsou závažné stavy, kdy dochází k nepřirozenému vzniku a kroužení elektrických impulzů v srdečních komorách…
Číst více
Při pomalé tepové frekvenci nemá srdce jako pumpa dostatečný výdej krve, aby adekvátně zásobilo ostatní orgány v těle. Při nedostatečném zásobení mozku může dojít až k poruše vědomí. Významná pomalá porucha rytmu může vést k pauzám srdce nebo k jeho úplnému zastavení…
Číst více

Chcete vědět o KARDI AI více?

Přemýšlíte o KARDI AI pro sebe, pro své blízké nebo do své ordinace? Kontaktujte nás a my Vám rádi zodpovíme vše, co Vás zajímá.

Děkujeme za Váš zájem

V brzké době Vás budeme kontaktovat.