Supraventrikulární tachykardie

Supraventrikulární tachykardie mají až na výjimky celkově nezávažnou prognózu, a to zvláště pokud není známo jiné významné onemocnění srdce. Obtíže a symptomy plynou z vysoké tepové frekvence, která může vzácně vést až ke kolapsovým stavům.

Co je to supraventrikulární tachykardie?

Fyziologická (klidová) tepová frekvence se pohybuje mezi 60-100/minutu.
Za supraventrikulární tachykardii (zkr. SVT) označujeme stav, kdy dochází k náhlému vzestupu tepové frekvence nad 100/minutu (běžně nad 150-200/minutu). Stav velmi často začíná z plného zdraví zcela neočekávaně, trvá vteřiny, minuty i desítky minut a končí spontánně, náhle. V kardiologii rozlišujeme velké množství různých SVT. V naprosté většině případů se jedná o nezávažné poruchy rytmu, které své nositele pouze obtěžují a jsou nepříjemné – rychlý tep, bušení srdce, dušnost, závratě až stavy před kolapsem.

Co je příčinou supraventrikulární tachykardie?

Velmi zjednodušeně je principem abnormální aktivace srdečních síní. Některé predispozice mohou být vrozené, jiné vznikají během života. Supraventrikulární tachykardie se vyskytují v každém věku a častěji jsou zjištěny u žen. První epizody bušení srdce mohou být již u adolescentů.

Jaká jsou rizika supraventrikulární tachykardie?

Supraventrikulární tachykardie mají až na výjimky celkově nezávažnou prognózu, a to zvláště pokud není známo jiné významné onemocnění srdce. Obtíže a symptomy plynou z vysoké tepové frekvence, která může vzácně vést až ke kolapsovým stavům.

Jaká je léčba supraventrikulární tachykardie?

Léčbu lze rozdělit na akutní, to je v době rychle běžící poruchy srdečního rytmu – od různých tzv. Vagových manévrů po aplikaci speciálních léků do žíly k zastavení arytmie, a na léčbu chronickou, která spočívá v odstranění poruchy rytmu pomocí speciálních katetrů (odborně katetrizační ablace). Ta je bezpečná a má velmi vysokou dlouhodobou úspěšnost.

Co mohu dělat, když mi byla zjištěna supraventrikulární tachykardie?

O nálezu je vhodné informovat svého ošetřujícího lékaře, potažmo kardiologa. Ten, na základě dokumentovaného EKG záznamu a obtíží pacienta, zvolí optimální postup léčby včetně např. indikace ke katetrizační ablaci.

Chcete vědět o KARDI AI více?

Přemýšlíte o KARDI AI pro sebe, pro své blízké nebo do své ordinace? Kontaktujte nás a my Vám rádi zodpovíme vše, co Vás zajímá.

Děkujeme za Váš zájem

V brzké době Vás budeme kontaktovat.