Supraventrikulární extrasystoly

Nejčastější nezávažná anomálie srdečního rytmu v populaci. Vznikají následkem předčasné aktivace srdečních síní. Může jít o jednotlivé (izolované) nadbytečné přeskoky srdce, které pociťujeme jako vynechávání tepu, nebo o setrvalé nadbytečné přeskoky srdce, které jsou obvykle vnímány jako rychlé pravidelné bušení srdce o frekvenci nad 100/minutu trvající vteřiny až desítky vteřin. Nemalá část osob žádné obtíže nemá a SVES jsou detekovány pouze na EKG záznamu. 

Co jsou to supraventrikulární extrasystoly?

Supraventrikulární extrasystoly (zkr. SVES) jsou nejčastější nezávažnou anomálií srdečního rytmu v populaci. Vznikají následkem předčasné aktivace srdečních síní. Může jít o jednotlivé (izolované) nadbytečné přeskoky srdce, které pociťujeme jako vynechávání tepu, nebo o setrvalé (nakupené) nadbytečné přeskoky srdce, které jsou obvykle vnímány jako rychlé pravidelné bušení srdce o frekvenci nad 100/minutu trvající vteřiny až desítky vteřin. Nemalá část osob žádné obtíže nemá a SVES jsou detekovány pouze na EKG záznamu. 

Co je příčinou supraventrikulárních extrasystol?

Supraventrikulární extrasystoly se běžně vyskytují u jinak zcela zdravého člověka, ale vzácněji mohou být i jedním z projevů onemocnění srdce (např. v důsledku chlopenní vady). Vyvolávající faktor není vždy znám, ale u některých osob se mohou častěji vyskytovat při konzumaci vyšších dávek kofeinu a stimulantů (káva, energetické nápoje), alkoholu, kouření, ve stresu či po některých lécích (bronchodilatační látky apod.).

Jaká jsou rizika supraventrikulárních extrasystol?

Jedná se o relativně běžný a nezávažný nález, ale v případě četnějšího výskytu bychom měli pátrat po strukturálním onemocnění srdce (tj. chlopenní vady, srdeční selhání aj.) nebo po výskytu jiných, komplexnějších a závažnějších srdečních arytmiích jako je např. fibrilaci síní.

Jaká je léčba supraventrikulárních extrasystol?

U asymptomatických osob zpravidla nevyžadují terapii, a to zvláště pokud bylo vyloučeno jiné významnější onemocnění srdce. V případě nepříjemných symptomů, jako je např. bušení a přeskoky srdce či pocit vynechávání tepu, bychom se měli v prvé řadě vyvarovat vyvolávajícím faktorům (stimulanty, stres, alkohol atd.), případně lze zvážit dlouhodobě užívání léků, které nepříjemné stavy utlumí (tzv. betablokátory). U častého výskytu lze zvážit jejich definitivní odstranění pomocí invazivního zákroku – katetrizační ablace, kdy lékař najde vyvolávající ložisko v srdci (odborně substrát), které cíleně speciální technologií odstraní.

Co mohu dělat, když mi byly zjištěny supraventrikulární extrasystoly?

Nález supraventrikulárních extrasystol je vhodné konzultovat se svým ošetřujícím lékařem, případně se specialistou (kardiolog, internista), kteří dle četnosti výskytu a subjektivních obtíží zvolí optimální postup léčby. Velmi často jde pouze o sledování pacientů bez nutnosti užívání léků.

Chcete vědět o KARDI AI více?

Přemýšlíte o KARDI AI pro sebe, pro své blízké nebo do své ordinace? Kontaktujte nás a my Vám rádi zodpovíme vše, co Vás zajímá.

Děkujeme za Váš zájem

V brzké době Vás budeme kontaktovat.