Přítomnost tepové frekvence více než 220/minutu

Při takto nepřiměřené vysoké tepové frekvenci se srdce vyčerpává a může selhat. Jelikož chybí dostatečný čas k plnění srdce, je i nedostatečný výdej krve, a to má za následek pokles krevního tlaku, motání hlavy, nevolnost až poruchu vědomí.

Co je to rychlá tepová frekvence více než 220/minutu?

Normální tepová frekvence (TF) se v klidu běžně pohybuje mezi 60-100/minutu. Při vzestupu TF nad 100/minutu hovoříme odborně o tzv. tachykardii. Ta se může vyskytovat i u jinak zcela zdravých osob např. při sportovní aktivitě, kdy tep v maximální zátěži dosahuje běžně hodnot 140-180/minutu. Cokoliv nad tuto hranici (často vypočtenou jako 220 minus věk) nebo pokud je vysoký tep zachycen v klidu, je zcela jistě abnormální..

Co je příčinou rychlé tepové frekvence více než 220/minutu?

Tepové frekvence více než 220/minutu nelze dosáhnout sportovní aktivitou ani při maximální zátěži a příčinou takto vysokého tepu je zcela jistě rychlá porucha srdečního rytmu (viz témata fibrilace síní, supraventrikulární tachykardie, širokokomplexová tachykardie).

Jaká jsou rizika rychlé tepové frekvence více než 220/minutu?

Při takto nepřiměřené vysoké tepové frekvenci se srdce vyčerpává a může selhat. Jelikož chybí dostatečný čas k plnění srdce, je i nedostatečný výdej krve, a to má za následek pokles krevního tlaku, motání hlavy, nevolnost až poruchu vědomí.

Jaká je léčba rychlé tepové frekvence více než 220/minutu?

Akutní léčba spočívá v podávání léků, které běžící poruchu rytmu ukončí a člověku uleví. Z dlouhodobého hlediska lze příčinu (srdeční arytmii) odstranit podáváním speciálních léků – antiarytmik nebo tzv. katetrizační ablací.

Co mohu dělat, když mi byla zjištěna rychlá tepová frekvence více než 220/minutu?

Nález rychlé tepové frekvence by měl být vždy časně konzultován s ošetřujícím lékařem. Ten určí o jakou poruchu srdečního rytmu se jedná a navrhne další řešení. V případě, že rychlý tep nad 220/minutu nadále trvá, by měla  být každá osoba vyšetřena bezodkladně lékařem, zvláště pokud má symptomy (dušnost, únava, porucha vědomí apod.).

Chcete vědět o KARDI AI více?

Přemýšlíte o KARDI AI pro sebe, pro své blízké nebo do své ordinace? Kontaktujte nás a my Vám rádi zodpovíme vše, co Vás zajímá.

Děkujeme za Váš zájem

V brzké době Vás budeme kontaktovat.