Klinické Studie

S firmou POLAR spolupracujeme od začátku našeho startupu Kardi Ai. Považujeme ji za skvělého partnera, který splňuje veškeré požadavky z medicínského hlediska. Tuto skutečnost podporují také dvě přiložené studie

Ukončené vědecké studie

Polar H10 Heart Rate Sensor System

Polar Research and Technology
Autoři práce potvrzují vysokou přesnost a spolehlivost hrudního pásu Polar Pro Strap společně se snímačem Polar H10 při sportovních aktivitách (běhání, cyklistika a silový trénink). Zmíněný přístroj dosáhl celkově nejlepších parametrů v detekci srdečních tepů proti srovnatelným konkurenčním pásům včetně Holter EKG monitorace.

Vyhodnocení EKG hrudního pásu Polar H10 u pacientů se širokým spektrem srdečních onemocnění

Interní klinika I – Kardiologie, UP a FN Olomouc, Olomouc
Práce hodnotila původní data z hrudního pásu Polar H10. Bylo analyzováno 161 osob (54 hospitalizovaných pacientů, 53 ambulantních a 54 zdravých osob) a celkem 1 153 229 srdečních tepů. Při srovnání EKG křivky z hrudního pásu Polar H10 proti standardnímu 12svodovému EKG lékař spolehlivě určil základní srdeční rytmus u většiny účastníků, tedy u 94,4 % hospitalizovaných osob a 100 % ambulantních pacientů a zdravých kontrol. Lze konstatovat, že EKG záznam z hrudního pásu Polar H10 lze spolehlivě užít v každodenní lékařské praxi pro hodnocení základního srdečního rytmu, detekci fibrilace síní nebo extrasystol.

Probíhající vědecké studie

Detekce paroxysmální fibrilace síní u pacientů s kryptogenní ischemickou cévní mozkovou příhodou pomocí hrudního pásu (Studie DEPACIS – Detection of Paroxysmal Atrial Fibrillation in Cryptogenic Ischemic Stroke patients using chest belt).

Výsledek a publikace Q4/2024
Prospektivní, kohortová, multicentrická studie s cílem porovnat detekci předčasných síňových a komorových extrasystol verifikovaných hrudním pásem Polar H10 pomocí umělé inteligence v rámci prostředí KARDI AI proti standardní Holter EKG monitoraci za 24 hodin.

Srovnání analýzy EKG z hrudního pásu s analýzou EKG z 24hodinové Holter EKG monitorace u pacientů s četnými extrasystolami (studie BELT-PC)

Výsledek a publikace Q3/2025
Prospektivní, kohortová, multicentrická studie u osob po katetrizační ablaci pro fibrilaci síní technologií FaraPulse. Cílem studie je srovnat intermitentní monitoraci EKG pomocí hrudního pásu Polar H10 proti standardní ambulantní péči v podobě dvou 7denních holterovských monitorování během 12 měsíců po výkonu. Veškeré EKG záznamy budou hodnoceny pomocí umělé inteligence v rámci prostředí KARDI AI. Plánovaný počet je 200 pacientů, jejich zařazení do konce Q3/2024 a ukončení kompletního sledování (celkem 12 měsíců) do konce Q3/2025.

Detekce recidiv fibrilace síní z dlouhodobého intermitentního záznamu EKG pomocí hrudního pásu ve srovnání s běžnou péčí u pacientů po katetrizační ablaci paroxysmální fibrilace síní pomocí elektrického pulzního pole (studie BEL-AI)

Výsledek a publikace Q3/2025
Prospektivní, kohortová, multicentrická studie u osob po katetrizační ablaci pro fibrilaci síní technologií FaraPulse. Cílem studie je srovnat intermitentní monitoraci EKG pomocí hrudního pásu Polar H10 proti standardní ambulantní péči v podobě dvou 7denních holterovských monitorování během 12 měsíců po výkonu. Veškeré EKG záznamy budou hodnoceny pomocí umělé inteligence v rámci prostředí KARDI AI. Plánovaný počet je 200 pacientů, jejich zařazení do konce Q3/2024 a ukončení kompletního sledování (celkem 12 měsíců) do konce Q3/2025.

Plánované vědecké studie

Chcete vědět o KARDI AI více?

Přemýšlíte o KARDI AI pro sebe, pro své blízké nebo do své ordinace? Kontaktujte nás a my Vám rádi zodpovíme vše, co Vás zajímá.

Děkujeme za Váš zájem

V brzké době Vás budeme kontaktovat.