Inovace ve vyšetření srdečního rytmu pro lékařskou praxi

Špičkový EKG záznamník Polar H10 v kombinaci s novou generací umělé inteligence Kardi Ai umožňují sledování srdečního rytmu kdykoliv a kdekoliv po celém světě.

Je známo, že celou řadu arytmií se nedaří běžnými metodami jako je 12svodové EKG a Holter EKG zachytit, případně nejsou v daný moment rutinně k dispozici. Naše služba poskytuje pacientům prakticky neomezenou délku monitorace a navíc možnost provedení záznamu v době obtíží, což signifikantně zvyšuje šanci na úspěšnou detekci poruchy rytmu a její řešení.

Kardi Ai
do Vaší ordinace

Poskytněte svým pacientům inovativní a nadstandardní péči se službou Kardi Ai. Kontaktujte nás a my se Vám ozveme.

Jak funguje Kardi Ai

1. Pás monitoruje srdeční rytmus přes Bluetooth
2. Data se zobrazují v aplikaci pacienta
3. Data se ukládají do cloudu
4. Umělá inteligence analyzuje data
5. Okamžitá zpětná vazba pacientovi
6. Vyhodnocení a stanovení diagnózy lékařem

Výhody pro lékaře

Nespornou výhodou je dlouhodobá monitorace EKG, kdy se pacient může měřit týdny, měsíce i roky, a právě délka záznamu koreluje s šancí na úspěšnou detekci arytmie. Naše inovativní řešení znamená revoluci v prevenci kardiovaskulárních onemocnění a pacient se stává aktivním strážcem zdraví svého srdce.

Úspora času

Automatické zpracování všech dostupných EKG záznamů pomocí umělé inteligence šetří čas lékaře a umožní rychlé nalezení zdravotního problému.

Notifikace

Lékař i pacient dostávají upozornění při detekci poruchy rytmu.

Řízení léčby

Získaná data poskytují informace o dosavadním efektu a průběhu léčby a umožňují efektivně reagovat na potřeby pacientů.

Snadný přístup

Webové rozhraní uchovává a zobrazuje všechny dostupné EKG záznamy získané od pacienta včetně širokého spektra analýz.

Vyloučení epizod fibrilace síní

Téměř 30 % ischemických cévních mozkových příhod vzniká v důsledku fibrilace síní, která zvyšuje riziko iktu až pětinásobně. Aktivní screeening u rizikových osob může této mnohdy fatální komplikaci zabránit. Pravidelné intermitentní monitorování EKG zvyšuje šanci na úspěšnou detekci arytmie až čtyřnásobně ve srovnání s běžným postupem.

Diagnostika širokého spektra arytmií

Okamžitá dostupnost záznamníku umožňuje pacientům bezprostředně zaznamenat EKG v době obtíží. To se velmi často nedaří zachytit standardními metodami, jako je 12svodové EKG či holterovská monitorace. Důvodem bývá paroxysmální charakter srdečních arytmií. V praxi jde o krátké a nepříjemné přeskoky srdce, pocit náhlého vzestupu tepu, epizody slabosti a nevýkonnosti. Korelace subjektivních obtíží s EKG záznamem je často stěžejní.

Ověření efektu a optimalizace léčby

Hodnocení přínosu a rizik antiarytmické farmakoterapie vyžaduje opakované záznamy srdečního rytmu, které jsou ale v ambulantní praxi limitované. Rutinní holterovská monitorace je časově omezená, ne vždy dostupná a hůře tolerovaná. Řešením je intermitentní EKG monitorace v domácím prostředí, která umožní moderní a individuální přístup dle potřeb konkrétního pacienta.

Monitorace rytmu po katetrizačních ablací

Kauzálním řešením celé řady tachyarytmií je katetrizační ablace. Ta představuje vrchol současných možností léčby. I přes její nesporný přínos dochází u řady osob k recidivám arytmií nebo jde o poruchy rytmu de novo vzniklé. Důsledná monitorace všech pacientů po ablaci je proto nezbytná.

Cesta k efektivnější diagnostice a léčbě

I po stanovení diagnózy je opakovaná a delší monitorace EKG klíčová. Lékaři pomůže s optimálním, a především individuálním, přístupem, který vede k omezení komplikací arytmií, zlepšení kvality života a často k jeho záchraně.

Přehrát video

Provedené klinické studie

Polar H10 Heart Rate Sensor System

Polar Research and Technology
Autoři práce potvrzují vysokou přesnost a spolehlivost hrudního pásu Polar Pro Strap společně se snímačem Polar H10 při sportovních aktivitách (běhání, cyklistika a silový trénink). Zmíněný přístroj dosáhl celkově nejlepších parametrů v detekci srdečních tepů proti srovnatelným konkurenčním pásům včetně Holter EKG monitorace.

Vyhodnocení EKG hrudního pásu Polar H10 u pacientů se širokým spektrem srdečních onemocnění

Interní klinika I – Kardiologie, UP a FN Olomouc, Olomouc
Práce hodnotila původní data z hrudního pásu Polar H10. Bylo analyzováno 161 osob (54 hospitalizovaných pacientů, 53 ambulantních a 54 zdravých osob) a celkem 1 153 229 srdečních tepů. Při srovnání EKG křivky z hrudního pásu Polar H10 proti standardnímu 12svodovému EKG lékař spolehlivě určil základní srdeční rytmus u většiny účastníků, tedy u 94,4 % hospitalizovaných osob a 100 % ambulantních pacientů a zdravých kontrol. Lze konstatovat, že EKG záznam z hrudního pásu Polar H10 lze spolehlivě užít v každodenní lékařské praxi pro hodnocení základního srdečního rytmu, detekci fibrilace síní nebo extrasystol.

Probíhající klinické studie

Detekce paroxysmální fibrilace síní u pacientů s kryptogenní ischemickou cévní mozkovou příhodou pomocí hrudního pásu (Studie DEPACIS – Detection of Paroxysmal Atrial Fibrillation in Cryptogenic Ischemic Stroke patients using chest belt).

Výsledek a publikace Q4/2024
Prospektivní, kohortová, multicentrická studie s cílem porovnat detekci předčasných síňových a komorových extrasystol verifikovaných hrudním pásem Polar H10 pomocí umělé inteligence v rámci prostředí KARDI AI proti standardní Holter EKG monitoraci za 24 hodin.

Srovnání analýzy EKG z hrudního pásu s analýzou EKG z 24hodinové Holter EKG monitorace u pacientů s četnými extrasystolami (studie BELT-PC)

Výsledek a publikace Q3/2025
Prospektivní, kohortová, multicentrická studie u osob po katetrizační ablaci pro fibrilaci síní technologií FaraPulse. Cílem studie je srovnat intermitentní monitoraci EKG pomocí hrudního pásu Polar H10 proti standardní ambulantní péči v podobě dvou 7denních holterovských monitorování během 12 měsíců po výkonu. Veškeré EKG záznamy budou hodnoceny pomocí umělé inteligence v rámci prostředí KARDI AI. Plánovaný počet je 200 pacientů, jejich zařazení do konce Q3/2024 a ukončení kompletního sledování (celkem 12 měsíců) do konce Q3/2025.

Detekce recidiv fibrilace síní z dlouhodobého intermitentního záznamu EKG pomocí hrudního pásu ve srovnání s běžnou péčí u pacientů po katetrizační ablaci paroxysmální fibrilace síní pomocí elektrického pulzního pole (studie BEL-AI)

Výsledek a publikace Q3/2025
Prospektivní, kohortová, multicentrická studie u osob po katetrizační ablaci pro fibrilaci síní technologií FaraPulse. Cílem studie je srovnat intermitentní monitoraci EKG pomocí hrudního pásu Polar H10 proti standardní ambulantní péči v podobě dvou 7denních holterovských monitorování během 12 měsíců po výkonu. Veškeré EKG záznamy budou hodnoceny pomocí umělé inteligence v rámci prostředí KARDI AI. Plánovaný počet je 200 pacientů, jejich zařazení do konce Q3/2024 a ukončení kompletního sledování (celkem 12 měsíců) do konce Q3/2025.

Plánované klinické studie

Kardi Ai
do Vaší ordinace

Poskytněte svým pacientům inovativní a nadstandardní péči se službou Kardi Ai. Kontaktujte nás a my se Vám ozveme.

Děkujeme za Váš zájem

V brzké době Vás budeme kontaktovat.